<noframes id="xbz73"><span id="xbz73"></span>
  <delect id="xbz73"></delect>

    <track id="xbz73"></track>

     <p id="xbz73"><sub id="xbz73"></sub></p>

     <form id="xbz73"></form>

     <sub id="xbz73"><noframes id="xbz73">

     產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 標準品 > 對照品 > BD標準品

     BD標準品

     簡要描述:

     BD標準品

     更新時間:2021-06-09;廠商性質:經銷商;覽量:5582

     BD公司是一家有百年歷史的著名的醫療設備及醫療技術公司,總部設于美國
     的新澤西洲,自1897年成立以來,一直秉持著讓*享受健康生活的宗旨,
     不斷發展壯大,目前已在90多個國家和地區設有辦事處和分支機構。1994年,
     BD公司正式進入中國市場,主要業務涵蓋靜脈輸液器、預罐封注射器、臨床標
     本采集、BD DIFCO微生物產品、糖尿病產品、家庭保健用品、流式細胞儀等諸
     多領域。

     Material Material description
     332810 DENDREON IDENTITY KIT
     332811 Dendreon Potency Kit
     333944 CD117 PERCP-CY5.5 (RUO)
     333945 CD14 APC-CY7 (RUO)
     333946 CD33 PE-CY7 (RUO)
     334090 ANTI-COX-1 FITC/ANTI-COX-2 PE
     334098 CD86/CD209/CD83
     335775 BD FACS 7-COLOR SETUP BEADS
     335786 CD2 PE-CY7 RUO
     335787 CD8 PE-CY7 RUO
     335788 CD16 PE-CY7 RUO
     335789 CD25 PE-CY7 RUO
     335790 CD38 PE-CY7 RUO
     335791 CD56 PE-CY7 RUO
     335792 CD69 PE-CY7 RUO
     335793 CD20 PE-CY7 RUO
     335794 CD20 APC-CY7 RUO
     335795 ANTI-HLA-DR PE-CY7 RUO
     335796 ANTI-HLA-DR APC-CY7 RUO
     335798 CD79B FITC RUO
     335799 CD79B PE RUO
     335800 CD79B APC RUO
     335801 CD79BFITC/LAMBDA PE/CD19 PERCP-CY5.5 RUO
     335802 TCRAB FITC/TCR GD PE/CD3 PERCP-CY5.5 RUO
     335803 CD79B FITC/KAPPA PE/CD19 PERCP-CY5.5 RUO
     335834 CD79B APC CE
     335925 BD LIQUID COUNTING BEADS
     336565 BD FACS SETUP BEAD DILUENT
     337085 CD45RA/CD45RO/CD3/CD4 APC + TRUCOUNT
     337086 CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 APC + TRUCOUNT IVD
     337087 CD4/CD38/CD3/HLA-DR+TRUCOUNT IVD
     337088 CD8/CD38/CD3/HLA-DR+TRUCOUNT IVD
     337089 45RA/62L/CD3/CD4 + TRUCOUNT IVD
     337090 45RA/62L/CD3/CD8 + TRUCOUNT IVD
     337166 BD MULTITEST 6-COLOR TBNK KIT
     337167 CD45RA PE-Cy7 (RUO)
     337168 CD45RO PE-Cy7
     337169 CD27 APC (RUO)
     337181 CD28 PerCP-Cy5.5
     337183 IgG2a/IgG1/CD4/CD3
     337184 IFN-g/CD69/CD4/CD3
     337185 IFNg 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT
     337187 IL-2 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT
     337188 IL2/CD69/CD4/CD3
     337189 TNFa 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT
     337190 TNFa/CD69/CD4/CD3
     337603 BD SIMULTEST CD3/ANTI-HLA-DR CE
     338036 BD STABILIZING FIXATIVE  (US)
     338331 PLASMA COUNT KIT
     338425 CD13 PE-Cy7 (RUO)
     338426 CD16 PerCP-CY5.5 (RUO)
     338427 LAMBDA/KAPPA/CD5/CD10/CD19/CD20 (RUO)
     338428 LAMBDA/KAPPA/CD5/CD10/CD19/CD45 (RUO)
     338430 FMC7/CD23/CD5/CD19/CD38/CD45 (RUO)
     339185 IgG1 AMCYAN RUO
     339186 CD3 AMCYAN (SK7)
     339187 CD4 AMCYAN (SK3) RUO
     339188 CD8 AMCYAN (SK1) RUO
     339190 CD19 AMCYAN (SJ25C1) RUO
     339192 CD45 AMCYAN (2D1) RUO
     339194 ANTI-HLA-DR PerCP-CY5.5 (RUO)
     339195 CD117 PE-Cy7 (RUO)
     339860 BD STABILIZING FIXATIVE  (CE)
     340013 MOUSE IGG1 PLAET/INTRACELLULAR PE
     340031 SIMULTEST CD8/CD28
     340039 SIMULTEST CD4/CD8 (IVD)
     340040 SIMULTEST LEUCOGATE CD45/CD14 (IVD)
     340041 SIMULTEST IGG1/IGG2A ISOTYPE CONTROL IVD
     340042 SIMULTEST CD3/CD16+CD56 (IVD)
     340043 SIMULTEST CD3/CD4 (IVD)
     340044 SIMULTEST CD3/CD8 (IVD)
     340046 CD8 (SK1) PE (IVD)
     340048 SIMULTEST CD3/ANTI-HLA-DR (IVD)
     340130 STREPTAVIDIN PERCP
     340133 CD4 FITC (IVD)
     340166 FACSCOUNT CONTROL KIT (25 T) (IVD)
     340167 FACSCOUNT REAGENT KIT (IVD)
     340182 SIMULTEST IMK-LYMPHOCYTE KIT (IVD)
     340183 HLA-B27 KIT (IVD)
     340242 CYCLETEST PLUS DNA REAGENT KIT
     340254 CD122 PE (IL-2RP75) 100 T
     340269 RAT ANTI-MOUSE IGG2A+B PE
     340270 RAT ANTI-MOUSE IGG1 PE
     340271 RAT ANTI-MOUSE IGG2A+B PERCP
     340272 RAT ANTI-MOUSE IGG1 PERCP
     340294 CD80 PE (ANTI-BB1/B7) 50 T
     340295 CD58 PE (ANTI-LFA-3) 50 T
     340296 CD49D PE
     340297 CD31 PE (ANTI-PECAM-1) 50 T
     340298 TRITEST CD4/CD8/CD3
     340300 TRITEST CD3/CD16+56/CD45 (IVD)
     340334 TRUCOUNT ABSOLUTE COUNT KIT IVD
     340335 TRUCOUNT CONTROL BEAD KIT (IVD)
     340344 TRITEST CD3/CD8/CD45 (IVD)
     340345 BD FACS CLEAN 5L
     340363 CD56 (NCAM16.2) PE
     340364 CD19 (SJ25C1) PE
     340365 FASTIMMUNE CD4/CD69/CD3
     340366 FASTIMMUNE CD2/CD2R ACTIVATION CONTROL
     340367 FASTIMMUNE CD8/CD69/CD3
     340368 FASTIMMUNE CD69 PE/CD3 PERCP
     340369 FASTIMMUNE IGG1/IGG1/CD3 ISOTYPE CNTRL
     340381 TRITEST CD3/CD19/CD45 (IVD)
     340383 TRITEST CD3/CD4/CD45 (IVD)
     340385 TRITEST IGG1/IGG1/CD45 ISOTYPE CNTRL IVD
     340392 SIMULTEST ANTI-KAPPA F(AB)2/CD19
     340393 SIMULTEST ANTI-LAMBDA F(AB')2/CD19
     340394 SIMULTEST IGG2A/IGG1 ISOTYPE CONTROL
     340395 SIMULTEST F(AB')2/IGG1 ISOTYPE CONTROL
     340396 SIMULTEST CD5/CD19
     340401 TRITEST CD4/CD8/CD3 W/TRUCOUNT (IVD)
     340402 TRITEST CD3/CD4/CD45 W/TRUCOUNT
     340403 TRITEST CD3/CD16+56/CD45 W/TRUCOUNT
     340404 TRITEST IGG1/IGG1/CD45 W/TRUCOUNT
     340405 TRITEST CD3/CD19/CD45 W/TRUCOUNT
     340406 TRITEST CD3/CD8/CD45 W/TRUCOUNT
     340407 T-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE 1
     340408 T-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE #2
     340409 CD19 (SJ25C1) FITC
     340410 CD56 (NCAM16.2) FITC
     340414 FASTIMMUNE IGG1 PE/CD3 PERCP CONTROL
     340416 FASTIMMUNE IGG1 PE/CD45 PERCP CONTROL
     340417 FASTIMMUNE CD56/CD69/CD45
     340418 FASTIMMUNE CD19/CD69/CD45
     340419 CD4 V4 PE
     340420 CD134 PE
     340421 CD19 (SJ25C1) PERCP
     340422 CD4 V4 FITC
     340423 CD26 PE
     340424 CD27 FITC
     340425 CD27 PE
     340426 CD26 FITC
     340428 B-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE
     340429 NK-LYMPHOCYTE (CD56+) VALUE BUNDLE
     340430 CD34 (8G12) PERCP
     340436 CD14 APC
     340437 CD19 (SJ25C1) APC
     340438 CD45RO APC
     340439 CD38 APC
     340440 CD3 APC
     340441 CD34 (8G12) APC
     340442 MOUSE IGG1 APC
     340443 CD4 APC
     340445 TRITEST IGG1/IGG1/CD3 W/TRUCOUNT
     340448 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-2 FITC
     340449 FASTIMMUNE ANTI-HU-IFN GAMMA FITC
     340450 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-2 PE
     340451 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-4 PE
     340452 FASTIMMUNE ANTI-HU-IFN GAMMA PE
     340456 FASTIMMUNE ANTI-IFN-GAMMA/ANTI-IL-4
     340458 FASTIMMUNE IGG2A/IGG1 ISOTYPE CONTROL
     340459 MOUSE IGG2A CONTROL PE
     340460 FASTIMMUNE CYTOKINE VALUE BUNDLE #1
     340473 MOUSE IGG2A APC
     340474 CD33 APC
     340477 CD154 PE
     340479 CD95 FITC
     340480 CD95 PE
     340481 CD95 APC
     340483 ANTI-HUMAN KIR (NKB1) FITC
     340484 ANTI-HUMAN KIR (NKB1) PE
     340486 CALIBRITE 3 COLOR KIT (25 T) (IVD)
     340487 CALIBRITE APC BEADS (25 T) (IVD)
     340491 CD3/CD8/CD45/CD4 WITH TRUCOUNT TUBES
     340492 CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 W/TRUCOUNT TUBES
     340495 QUANTIBRITE PE BEADS
     340497 CALIBRITE PERCP BEADS (25 TESTS) (IVD)
     340498 PROCOUNT (IVD)
     340499 MULTITEST CD3/CD8/CD45/CD4 (IVD)
     340500 MULTITEST CD3/CD16+56/CD45/CD19 (IVD)
     340502 LEUCOCOUNT REAGENT KIT
     340503 MULTITEST IMK KIT (IVD)
     340504 MULTITEST IMK KIT W/TRUCOUNT (IVD)
     340506 CD61 PERCP
     340507 PAC-1 FITC
     340508 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-13 PE
     340509 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-8 FITC
     340510 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-8 PE
     340511 FASTIMMUNE ANTI-HU-TNF-ALPHA FITC
     340512 FASTIMMUNE ANTI-HU-TNF-ALPHA PE
     340513 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 ALPHA FITC
     340514 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 ALPHA PE
     340515 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 BETA FITC
     340516 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 BETA PE
     340523 LEUCOCOUNT KIT (IVD)
     340525 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1RA PE
     340526 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-6 FITC
     340527 FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-6 PE
     340529 CD117 PE
     340530 CD161 PE
     340531 CD158A FITC
     340533 CD33 FITC
     340534 ANTI HUMAN ANTI-HU-TNF-ALPHA APC
     340535 PAC-1 PURE
     340536 CD161 FITC
     340537 CD42A PERCP
     340542 CD3 FITC (250 T) (IVD)
     340544 CD11C APC
     340545 CD123 PE
     340546 LINEAGE COCKTAIL 1 (LIN 1) FITC
     340548 CD69 PERCP
     340549 ANTI-HLA-DR APC
     340552 ANTI-HER-2/NEU PE
     340553 ANTI-HER-2/NEU FITC
     340554 ANTI-HER-2/NEU APC
     340555 ANTI-P-GLYCOPROTEIN PE
     340560 CD69 APC
     340565 4-COLOR DENDRITIC VALUE BUNDLE
     340566 3-COLOR DENDRITIC VALUE BUNDLE
     340571 CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PERCP/CD4 APC
     340572 CD8 FITC/CD38 PE/CD3 PERCP/HLA-DR APC RU
     340573 CD4 FITC/CD38 PE/CD3 PERCP/HLA-DR APC
     340574 CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PERCP/CD8 APC
     340575 ANTI-BCL-2 FITC
     340576 ANTI-BCL-2 PE
     340578 CD79A APC
     340579 CD79A PE
     340580 ANTI-MPO FITC
     340581 CD7 (M-T701) PE
     340583 CD5 APC
     340584 CD8 APC
     340585 CD14 PERCP
     340649 FASTIMMUNE ANTI-BRDU FITC W/DNASE
     340737 CD7 (M-T701) FITC
     340768 QUANTIBRITE CD64 PE/CD45 PERCP
     340769 CD45RA/CD45RO/CD3/CD4 APC + TRUCOUNT
     340770 CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 APC + TRUCOUNT
     340771 CD4/CD38/CD3/HLA-DR APC + TRU COUNT
     340772 CD8/CD38/CD3/HLA-DR APC + TRUCOUNT
     340773 TRUCOUNT PARTIAL ASSEMBLY IVD
     340827 QUANTIBRITE HLA-DR PE/MONO PERCP CY5.5
     340911 BD MULTI CHECK CONTROL 1 X 2.5 ML IVD
     340912 BD MULTI CHECK CONTROL 2 X 2.5 ML IVD
     340913 BD MULTI CHECK CONTROL 5 X 2.5 ML IVD
     340914 BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL1X2.5ML IVD
     340915 BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL2X2.5ML IVD
     340916 BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL5X2.5ML IVD
     340919 FMC7 FITC
     340921 CD10 (HI10A) PE
     340923 CD10 (HI10A) APC
     340925 CD10 (HI10A) FITC
     340927 CD38 FITC
     340929 CD41A FITC
     340931 CD41A PERCP-CY5.5
     340933 CD22 APC
     340935 CD23 APC
     340937 CD11B APC
     340939 CD25 APC
     340941 CD20 APC
     340943 CD45 APC
     340945 CD103 FITC
     340947 GLYCOPHORIN A PE
     340949 CD3 PERCP-CY5.5
     340951 CD19 (SJ25C1) PERCP-CY5.5
     340953 CD45 PERCP-CY5.5
     340955 CD20 PERCP-CY5.5
     340961 CD3 FITC/MPO PE/CD79A PERCP-CY5.5
     340962 FASTIMMUNEIFNGFITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5
     340963 FASTIMMUNEIL-2FITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5
     340964 FASTIMMUNETNFAFITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5
     340965 FAST IMMU IGG2AFITC/IGG1PE/CD4PERCPCY5.5
     340970 REAGENT VIAL ANTI-HU-IFN GAMMA
     340971 REAGENT VIAL ANTI-HU-IL-2
     340972 REAGENT VIAL ANTI-HU-TNF
     340973 PERMEABILIZING SOLUTION 2 (10X-500 TEST)
     340975 CD28 PURE
     340976 CD49D PURE
     340977 CD45RA FITC/CD62L PE/CD3 PERCP/CD4 APC
     340978 CD45RA FITC/CD62L PE/CD3 PERCP/CD8 APC
     340979 45RA/62L/CD3/CD4 + TRUCOUNT (INT'L)
     340980 45RA/62L/CD3/CD8 + TRUCOUNT (INT'L)
     340991 BD STEM CELL CONTROL KIT IVD
     340998 CD103 PE
     340999 BD RETIC COUNT CTRL KIT 200 TESTS IVD
     341000 BD RETIC COUNT CTRL KIT 600 TESTS IVD
     341001 BD LeucoCOUNT RBC CONTROL KIT
     341002 BD LeucoCOUNT PLT CONTROL KIT
     341003 BD LeucoCOUNT COMBO CONTROL KIT
     341004 QUANTIBRITE CD8/CD38/CD3
     341007 CD23 PE (RUO)
     341009 CD25 PE (RUO)
     341012 CD62L PE
     341022 CD2 APC (RUO)
     341025 CD56 APC (RUO)
     341028 CD71 APC (RUO)
     341030 CD55 PE (RUO)
     341051 CD8 PERCP-CY5.5 (RUO)
     341068 CD63 FITC/CD123 PE/ANTI-HLA-DR PERCP
     341071 CD45 FITC/CD34 PE (RUO)
     341087 CD138 PERCP-CY5.5 (RUO)
     341088 ANTI-KAPPA APC (RUO)
     341089 CD5 PERCP-CY5.5 (RUO)
     341090 CD3 APC-CY7 (RUO)
     341091 CD3 PE-CY7 (RUO)
     341092 CD10 PE-CY7 (RUO)
     341093 CD19 PE-CY7 (RUO)
     341095 CD4 APC-CY7 (RUO)
     341096 CD117 APC (RUO)
     341116 ANTI-HUMAN IL-2 APC
     341117 ANTI-HUMAN IFN-G APC
     341122 CD103 FITC/CD22 PE/CD20 PERCP-CY5.5
     341124 CD14 FITC/CD64 PE
     341126 CD15 FITC/CD117 PE
     341128 CD15 FITC/CD34 PE
     341130 CD2/CD7/CD3
     341132 CD38 FITC/CD56 PE/CD19 PERCP-CY5.5
     341134 CD4FITC/CD25PE/CD3PERCP-CY5.5
     341136 CD45 FITC/GLYCO A PE/CD41A PERCP-CY5.5
     341138 CD5 FITC/CD10 PE/CD19 PERCP-CY5.5
     341140 CD7 FITC/CD33 PE
     341142 CD8FITC/CD56PE/CD3PERCP-CY5.5
     341144 ANTI-HLA-DR FITC/CD13 PE
     341146 ANTI-HLA-DR FITC/CD34 PE
     341148 FMC7 FITC/CD23 PE/CD19 PERCP-CY5.5
     341150 KAPPA FITC/LAMBDA PE/CD19 PERCP-CY5.5
     341642 MPO PE
     341643 CD79A PERCP-CY5.5
     341644 CD30 FITC
     341645 CD30 PE
     341646 CD9 FITC
     341647 CD9 PE
     341648 CD9 APC
     341649 CD9 PERCP-CY5.5
     341650 CD33 PERCP-CY5.5
     341651 CD1A PE
     341652 CD69 PE
     341654 CD4 PERCP-CY5.5 (RUO)
     342003 BD FACSFLOW SHEATH FLUID-20L
     342371 QUANTIBRITE CD38 PE
     342485 SPERM COUNTING REAGENT
     342512 BD FACSCOUNT CD4/3 REAGENT KIT
     344635 ZAP 70 (1E7.2) PE RUO
     344931 ZAP 70 (1E7.2) FITC RUO
     345035 BEAD DILUTION BUFFER
     345036 CALIBRITE PERCP-CY5.5 AND BUFFER
     345120 ANTI-KAPPA PURE
     345130 ANTI-LAMBDA PURE
     345140 ANTI-IGG PURE
     345160 ANTI-IGM PURE
     345249 ACCUDROP BEADS
     346047 IGG2A FITC/IGG1 PE/CD8 PERCP-CY5.5/CD3 A
     346048 IFN-G FITC/CD69 PE/CD8 PERCP-CY5.5/CD3AP
     346049 FastImmune CD8 Intracel Cytokine Det Kit
     346300 CD5 PURE
     346310 CD8 (SK1) PURE
     346320 CD4 PURE
     346595 CD20 PE
     346596 LAMBDAFITC/KAPPAPE/CD20 PERCP-CY5.5(RUO)
     346597 CD57 FITC/CD16 PE/CD3 PERCP-CY5.5
     346600 ANTI-LAMBDA FITC (RUO)
     346601 ANTI-KAPPA PE (RUO)
     347191 CD138 FITC (RUO)
     347192 CD138 RPE (RUO)
     347193 CD138 APC (RUO)
     347194 ANTI-TDT FITC (RUO)
     347195 ANTI-TDT PE (RUO)
     347196 ANTI-TDT APC (RUO)
     347197 ANTI-EPCAM FITC (RUO)
     347198 ANTI-EPCAM PE (RUO)
     347199 ANTI-EPCAM PERCP-CY5.5 (RUO)
     347200 ANTI-EPCAM APC (RUO)
     347201 QUANTIBRITE CD20 PE (1:1) (RUO)
     347202 MOUSE IGG1 PERCP-CY5.5 (RUO)
     347203 CD34 PERCP-CY5.5 (RUO)
     347301 CD5 BIOTIN
     347303 CD5 FITC
     347307 CD5 PE
     347313 CD8 (SK1) FITC
     347314 CD8 (SK1) PERCP
     347321 CD4 BIOTIN
     347324 CD4 PERCP
     347327 CD4 PE
     347340 CD3 PURE
     347344 CD3 PERCP
     347347 CD3 PE
     347350 CD8 (SK2) PURE
     347360 ANTI-HLA-DR PURE
     347361 ANTI-HLA-DR BIOTIN
     347363 ANTI-HLA-DR FITC
     347364 ANTI-HLA-DR PERCP
     347367 ANTI-HLA-DR PE
     347390 CD57 PURE
     347391 CD57 BIOTIN
     347393 CD57 FITC
     347413 CD4 FITC MULTI-CLONE
     347420 PURE CD15
     347423 CD15 FITC
     347440 CD62L PURE
     347443 CD62L FITC
     347450 ANTI-HLA-DQ PURE
     347453 ANTI-HLA-DQ FITC
     347460 CD45 PURE
     347463 CD45 FITC
     347464 CD45 PERCP
     347480 CD7 PURE
     347483 CD7 (4H9) FITC
     347490 CD14 PURE
     347493 CD14 FITC
     347497 CD14 PE
     347500 CD10 (W8E7) PURE
     347503 CD10 (W8E7) FITC
     347510 CD71 PURE
     347513 CD71 FITC
     347523 CD16 (NKP15) FITC
     347530 CD16 (GO22) PURE
     347540 CD19 (4G7) PURE
     347543 CD19 (4G7) FITC
     347544 CD19 (4G7) PERCP
     347557 CD11B PE
     347573 CD22 FITC
     347577 CD22 PE
     347580 ANTI-BRDU PURE
     347583 ANTI-BRDU FITC
     347590 CD2 PURE
     347593 CD2 FITC
     347597 CD2 PE
     347617 CD16 (B73.1) PE
     347637 CD11C PE
     347640 CD25 PURE
     347643 CD25 FITC
     347653 ANTI-CYTOKERATIN FITC
     347660 CD34 (MY10) PURE
     347670 CD20 PURE
     347673 CD20 FITC
     347674 CD20 PERCP
     347680 CD38 PURE
     347687 CD38 PE
     347688 BREDELFIN A SOLUTION
     347689 FASTIMMUNE EDTA SOLUTION
     347690 FASTIMMUNE CD28/CD49D
     347691 FACSLYSING SOLUTION 10X 150 TESTS
     347692 PERMEABILIZING SOLUTION 2 10X 200 TEST
     347723 CD45RA FITC RUO
     347740 CD56 PURE
     347747 CD56 (MY31) PE
     347770 ANTI-TCR-1 ALPHA/BETA PURE
     347773 ANTI-TCR-1 ALPHA/BETA FITC
     347780 CD33 PURE
     347787 CD33 PE
     347790 CD23 PURE
     347820 CD69 PURE
     347823 CD69 FITC
     347830 CD13 PURE
     347837 CD13 PE
     347900 ANTI-TCR-1 GAMMA/DELTA PURE
     347903 ANTI-TCR-1 GAMMA/DELTA FITC
     347907 ANTI-TCR-1 GAMMA/DELTA PE
     347943 CD44 FITC
     347953 CD18 FITC
     347967 CD45RO PE
     347977 CD54 PE
     347983 CD11A FITC
     348040 CD28 PURE (500 UG)
     348047 CD28 PE
     348050 CD34 (8G12) PURE
     348053 CD34 (8G12) FITC
     348057 CD34 (8G12) PE
     348063 ANTI-KAPPA F(AB')2 FITC
     348073 ANTI-LAMBDA F(AB')2 FITC
     348083 CD42A FITC
     348093 CD61 FITC
     348107 CD62P PE
     348788 MOUSE IGG1 PE-CY7 (RUO)
     348789 CD4 PE-CY7 (RUO)
     348790 CD5 PE-CY7 (RUO)
     348791 CD34 PE-CY7 (RUO)
     348792 MOUSE IGG1 APC-CY7 (RUO)
     348793 CD8 APC-CY7 (RUO)
     348794 CD19 APC-CY7(RUO)
     348795 CD45 APC-CY7 (RUO)
     349011 AVIDIN FITC
     349023 STREPTAVIDIN PE
     349024 STREPTAVIDIN APC
     349031 GOAT ANTI-MOUSE IG FITC
     349040 MOUSE IGG1 PLAET/INTRACELLULAR PURE
     349041 MOUSE IGG1 FITC
     349043 MOUSE IGG1 PE
     349044 MOUSE IGG1 PERCP
     349050 MOUSE IGG2A PURE CONTROL
     349051 MOUSE IGG2A FITC
     349053 MOUSE IGG2A PE
     349054 MOUSE IGG2A PERCP
     349073 RAT ANTI-MOUSE KAPPA PE
     349201 CD3 FITC (50 T) (IVD)
     349202 FACS LYSING SOLUTION (IVD/10X-500 TESTS)
     349204 RETIC COUNT REAGENT IVD
     349205 PURE ANTI-CYTOKERATIN IVD
     349209 CD19 (4G7) PE (IVD)
     349211 SIMULTEST CD3/CD19 (IVD)
     349217 SIMULTEST IMK PLUS IVD
     349480 BD CELL VIABILITY KIT W/BD LIQ CNT BEADS
     349483 BD CELL VIABILITY KIT
     349502 CALIBRITE BEADS  (25 T) (IVD)
     349510 SIMULTEST CD57/CD8
     349513 SIMULTEST CD4/CD62L
     349516 SIMULTEST ANTI-KAPPA/ANTI-LAMBDA
     349523 DNA QC PARTICLES (25 TESTS)
     349526 SIMULTEST IGG1/IGG1 ISOTYPE CONTROL
     349527 SIMULTEST CD8/CD38
     349528 SIMULTEST CD8/ANTI-HLA-DR
     340346 BD FACSRinse Solution
     347204 Cytokeratin | PE | CAM 5.2 | | RUO (GMP)
     643397 Lineage cocktail 2 (lin 2)
     641319 BD(tm) Cytometer Setup & Tracking Beads Kit
     641393 Anti-HLA-DR - APC-H7 - Anti Hu - Clone L243- Isotype Mouse IgG 2a, kappa  - 100 tests
     642412 BD(tm) Cytometer Setup & Tracking Beads Kit
     642919 Anti-Ig, l Light Chain
     643773 Anti-Ig, k light chain
     644385 CD64 10.1 PE RUO
     641057 CD8b - PE - Anti Hu - Clone 2ST8.5H7 - Isotype Mouse IgG 2a, kappa  - 50 tests
     641058 CD8b - APC - Anti Hu - Clone 2ST8.5H7 - Isotype Mouse IgG 2a, kappa  - 100 tests
     641393 Anti-HLA-DR - APC-H7 - Anti Hu - Clone L243- Isotype Mouse IgG 2a, kappa  - 100 tests
     641394 CD14 - APC-H7 - Anti Hu - Clone MfP9 - Isotype Mouse IgG 2b, kappa  - 100 tests
     641395 CD19 - APC-H7 - Anti Hu - Clone SJ25C1- Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641396 CD20  - APC-H7 - Anti Hu - Clone L27 - Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641397 CD3 - APC-H7 - Anti Hu - Clone SK7- Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641398 CD4 - APC-H7 - Anti Hu - Clone SK3 - Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641399 CD45 - APC-H7 - Anti 0 - Clone 2D1- Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641400 CD8  - APC-H7 - Anti Hu - Clone SK1 - Isotype Mouse IgG 1, kappa  - 100 tests
     641401 Mouse IgG 1 - APC-H7 - Anti 0 - Clone X40- Isotype Mouse IgG 1 - 100 tests
     641488 BD(tm) Cytometric Bead Array (CBA) FCAP Array v1.0.1 (PC, Windows)
     641581 CD107A APC
     641776 BD IntraSureTM Kit
     642268 IgG1 V450 RUO
     642274 CD20 V450 RUO
     642275 CD45 V450 RUO
     642276 HLA-DR V450 RUO
     642916 CD7 V450 RUO
     642917 CD15 V450 RUO
     642924 Anti-Ig, l Light Chain
     643510 Lineage cocktail 3 (lin 3)
     643774 Anti-Ig, k Light Chain
     643939 BCR-ABL Protein Kit
     644138 ANTI-KAPPA F(ab?)   FITC
     644139 ANTI-LAMBDA F(ab?)  FITC
     644485 CD2 V450 RUO
     644487 CD5 V450 RUO
     644489 CD16 V450 RUO
     644491 CD19 V450 RUO
     644493 FMC-7 V450 RUO
     644611 BD Multitest(tm) 6-Color TBNK Reagent
     560272 Fusion Protein Buffer Kit
     344563 Stem Cell Enumaration Kit
     640178 Calcium assay kit(100 plates)
     644243 Ratiometric Calcium Assay Kit(10 plates)
     644244 Ratiometric Calcium Assay Kit(100 plates)
     646851 CD38 V450
     647821  CD45 FITC/CD34 PE Reagent(RUO)
     647822 7-AAD VIABILITY DYE
     647823 AMMONIUM CHLORIDE LYSING SOLUTION 10X
     648887 CD154 APC RUO
     648956 Human Regulatory T Cell Function Kit

     留言框

     • 產品:

     • 您的單位:

     • 您的姓名:

     • 聯系電話:

     • 常用郵箱:

     • 省份:

     • 詳細地址:

     • 補充說明:

     • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

     在線客服
      

     化工儀器網

     推薦收藏該企業網站
     2022仙踪林入口欢迎您
     <noframes id="xbz73"><span id="xbz73"></span>
      <delect id="xbz73"></delect>

        <track id="xbz73"></track>

         <p id="xbz73"><sub id="xbz73"></sub></p>

         <form id="xbz73"></form>

         <sub id="xbz73"><noframes id="xbz73">